Op Zoek Naar GELUK - 2016

Rond mijn twintigste raakte ik verstrikt in een onrechtvaardig wereldbeeld en wilde het liefst alle globale problemen die dag nog oplossen. De tegenwoordige mens lijkt beter in staat te zijn zich te realiseren dat dingen ook anders kunnen. Het bewustzijn onderzoeken of in kaart brengen is een ingewikkeld en persoonlijk proces, maar raakt daardoor wel direct de kern.

Wat is echt geluk? En hoe gelukkig zijn wij eigenlijk? Het wordt tegenwoordig bijna als een religieuze of spirituele zoektocht naar onszelf gezien. De vraag 'WAT IS GELUK' staat centraal in dit inspirationele onderzoek. Waar het voor mij in het kort om draait is het herzien van onszelf binnen de routes die we nu varen in ons leven. Ik zou mensen, of een specifieke doelgroep willen aansporen tot een soort van herdefinieëren van het eigen geluk.

Ik ben op zoek naar verhalen, ideeën en gedachtegangen over ons geluk. Het liefst zag ik dat mensen per toeval naar mij toe zouden komen, om op deze manier echt spontane, mooie en misschien wel gelukkige ontmoetingen tot stand te laten komen.

Dit heb ik voor elkaar gekregen door middel van een ontworpen, handgeschreven notitieboekje waar aantekening in staan over onder andere mijn persoonlijke 'onderzoek' naar geluk. Dit gaat van verschillende eigen teksten en existentieële vragen tot artikelen, post-its, naar snelle aantekeningen of krabbels. Bovendien heb ik dit spel als 'mijzelf' gespeeld. Juist die eerlijkheid en openheid is naar mijn mening heel belangrijk, als ik dit van mijn vinders ook verwacht. Het notitieboekje heb ik vervolgens honderd keer gekopieerd en het 'per ongeluk'-expres ergens laten liggen. Zoals in de trein, in een restaurant of cafeé, in de bibliotheek, maar ook juist op nauwkeurig uitgezochte locaties.

 
 
Op Zoek Naar GELUK

Via de website www.opzoeknaargeluk.com (te vinden in het notitieboekje) kunnen de vinders met mij in contact komen. Ook wordt hier de inmiddels enorme gelaagdheid van dit inspirationele onderzoek inzichtelijk voor de individuele vinders.

Na alle ontmoetingen en gesprekken die inmiddels tot stand waren gekomen, had ik de wens om dit op een mooie manier af te ronden en de cirkel weer rond te maken. Ik besloot een event te organiseren waar ik alle 'boekjes-vinders' voor zou uitnodigen. "Ik noemde het 'DE UITWISSELING'". Het leuke van deze afrondende samenkomst was, dat alle individuele vinders die met mij in contact waren gekomen nu ook allemaal elkaar konden ontmoeten. Samen zouden we nog één keer over geluk praten, en de gelaagdheid van dit onderzoek blootleggen.

Middels dit avontuurlijke en inspirationele onderzoek heb ik de aandacht weten te trekken van meerdere instanties en personen, met wie ik inmiddels aan een vervolg werk. Uiteindelijk is dit iets wat we allemaal met elkaar gemeen hebben, de zoektocht naar duurzaam geluk.
- wordt vervolgd! -

 
 
 
Recente projecten
Op Zoek Naar GELUK Op Zoek Naar GELUK
Here Comes the Queen Here Comes the Queen
Into The Great Wide Open - Open Call Into The Great Wide Open - Open Call